Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Uzman Görüşü

Uzman Görüşü

Uzman Görüşü; açılmış olan veya açılacak olan bir dava, soruşturması, ceza veya hukuk mahkemelerinde dosyaya veya yargılamaya katkıda bulunmak için ve yahut dava dosyasına sunulan bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere teknik ve belirli bir uzmanlığa özgü alanında ve konusunda uzman kişiden alınan teknik bir rapora denir.

Uzman görüşleri, ilgili uzmanın deneyim ve bilgisi temelinde sunulduğu için güvenilir ve önemlidir. Bu görüşler, konuyla ilgili kişilerin veya mahkeme yetkililerinin bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Uzman görüşleri, ilgili uzmanın bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruma amacıyla dikkatlice düzenlenir ve sunulur.

Uzman Görüşü HMK’nın 293. maddesi ve CMK’nın Madde 178 – 179 maddeleri “Uzman Görüşü” başlığı ile önemli açıklamalarda bulunulmuştur.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. maddesinin 6. bendine göre; T.C Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel görüş alabilirler.

HMK’nın 293. maddesinde şöyle tanımlanır:

  1. Taraflar (davacı, davalı, müşteki, şüpheli, sanık veya katılan), dava konusu olayla ilgili olarak, alanında uzman olan kişiden bilimsel görüş alabilirler. Bu nedenle ayrıca ilgili Mahkemeden süre istenmez.
  2. Hâkim, talep üzerine veya res’en, kendisinden rapor alınan uzman kişinin davet edilerek dinlenilmesine karar verme yetkisine sahiptir. Uzman kişinin ilgili Mahkemece çağrıldığı duruşmada Hâkim ve davaya taraflar gerekli soruları sorabilir.
  3. Alanında uzman kişi ilgili mahkemece çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü veya mazereti olmadan gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulamaz.

İlgili Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu ile uzman görüşü çelişmesi durumunda çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir. Tarafımızca dava konusu olan ve uzmanlık alanımıza giren çelişkinin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması gerektiği düşünülmektedir. Bilirkişi raporunda uzman görüşünün de değerlendirilip tartışacağı, iddia ve savunmalarını da kapsar yeni bir veya ek rapor alınmalıdır.

Tarafımızdan Mali Müşavirlik ve SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı alanlarına giren;

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Kira Uyarlama Davaları, Kira Tespit Davaları, Ortaklığın Giderilmesi, İzale-i Şuyu,

Ticaret Mahkemeleri, İtirazın İptali Davaları vb.

İcra Hukuk Mahkemeleri, İstihkak, Memur Şikayeti, Kıymet Takdirine İtiraz, Şirket hissesi değerleme, Özvarlık Tespiti, Şirket Değerlemesi,

Asliye Ceza Mahkemeleri kapsamına göre yargılamaların her aşamasında özel bilirkişi raporu veya görüş talep edilebilirsiniz. Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Zimmet Davası, Hileli İflas Davası, Görevi Kötüye Kullanma davası için uzman görüşü hizmetleri verilmektedir.

Alanlarında uzman olan deneyimli kişilerden alınan uzman raporunu mahkemeye sunulabilmektedir. Uzman görüşü de Özel Bilirkişi Raporu gibi Mahkemelerdeki tarafların beklentilerine cevap verebilecek ölçüde empatik; tarafların taleplerine cevap verebildiği ölçüde başarılı olunur.

Talep olması dâhilinde tarafımızca, İcra İflas Kanunu, Ticari ve Gayrimenkul ile ilgili davalarda uzman görüşü hazırlanmaktadır.

Murat Kızılöz

Murat Kızılöz

Muhasebe, Mali Müşavirlik, Muhasebe Denetimi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi alanlarında mesleki hizmetleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunda devam ettirmektedir.

Murat Kızılöz
Murat Kızılöz

SMMM Hasan Murat Kızılöz 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olarak mesleğe 2006 yılında kendi ofisinde başlamıştır.

Arama

Ücretsiz Randevu

Randevu talebinde bulunmak için aşağıdaki bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.
Telefon Numaramız

0 530 495 33 93

E-posta Adresimiz

hasanmuratt@gmail.com