Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Makul Güvence Raporu (KGK Kayik Dâhil)

Konkordato Makul Güvence Raporu Nedir ?

Konkordato Makul Güvence Raporu Nedir ? Konkordato başvuru aşamasında gerekli evraklardan olan bu rapor, konkordato projesinin gerçekleşme ihtimalini ve güncel (ara dönem) mali tabloların Kamu Gözetim Kurumunca belirlenen bağımsız denetim kriterlerine göre denetlenmesini ifade eder.

30.01.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile Konkordatoya başvuru belgelerinin içerisine “makul güvence raporu” eklenmiştir. Makul güvence raporunu Kamu Gözetim Kurumunun yetkilendirdiği kayik dahil denetim yapabilecek herhangi birdenetim şirketlerinden alınması şartı getirilmiştir.

Makul Güvence Raporu Nedir ? (Resmi Gazete), Konkordato talep eden borçlunun mahkemeye sunması gereken zorunlu belgelerden bir tanesidir. (Konkordato ilanı için tüm gerekli belgeleri buradan öğrenebilirsiniz.)

Makul Güvence Raporunun içeriği iki ana bölümden oluşur.

Birinci bölüm; borçlu şirket veya şahsın hazırladığı konkordato projesinin uygulanabilirliğinin denetlenmesidir.

İkinci bölüm; borçlunun mali tablolarının denetimidir.

Bağımsız denetim kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken aşağıdaki belgeleri denetler:

a) Konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.

c) Alacaklı ve alacak listesi.

ç) Karşılaştırma tablosu.

Makul Güvence Raporu için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Nedir ?

KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Nedir ?

Ülkemizde muhasebe ve finans sistemini standartlaştırarak, bağımsız ve güvenilir hale gelmesini sağlayan bir düzenleyici kurumdur.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Konkordato ile ilgili çıkardığı yönetmelik ile standartları belirlemiştir.

Çıkartılan Yönetmelikte Makul Güvence Raporunda Olması Gerekenler Ise Aşağıdaki Gibi Belirlenmiştir.

  1. Son Dönem Bilanço
  2. Gelir Tablosu
  3. Nakit Akım Tablosu
  4. Ara Bilanço
  5. Rayiç Bilanço
  6. Defter tasdik bilgileri
  7. Mali Durum Tabloları
  8. Proforma Tablolar
  9. Kaynaklar
  10. İflas hali tablosu

Makul Güvence Raporunda mahkemeye sunulacak olan Konkordato Projesi detaylıca incelenir. Konkordato Projesinde yer alan mali tablolar denetimden geçirilerek tekrardan oluşturulur. Performans denetimine tabi tutularak mali tablolar analizleri yapılır. Mali tablolar analizinin yapılması makul güvence raporu için önemlidir. Makul güvencede önemli olan hususlardan bir tanesi de mutabakatlardır.

Projeye konu olan alacak ve borçlar için teyit mektupları alınması gerçek borç ve alacağın ortaya konması için çok önemlidir. Bunun yapılmasının amacı yargılama aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne makul güvence raporu ile geçilmek istenmesidir.

Özetlemek gerekir ise; Makul Güvence Raporu konkordato davasının en önemli belgelerinden bir tanesini oluşturmaktadır. Makul Güvence Raporunun deneyimli kişilerce yazılması önem arz etmektedir.

Konkordato Ön Projesi veya Makul Güvence Raporu için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz. 

Daha önce hazırladığımız örnek dosyalar için lütfen tıklayınız.

Makul Güvence Raporu yazımı için bize ulaşıp gerekli bilgileri alabilirsiniz. Makul güvence raporu gerekli olan evrakların tam olması durumunda rapor yazımı ve teslimi 1 veya 2 iş günü içerisindedir.