Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konkordato Süreç Yönetimi

Konkordato Süreç Yönetimi  

Konkordato borçların ödenmesi için iyi niyetli borçluya özgü bir hukuki korumadır. Şirketlere borçlarını indirim yaparak zamana ve vadelere yayma imkanı tanınmıştır. Burada amaçlanan ülkemiz ekonomisine yıllarca katkısı bulunan yılların emeği ile kurulmuş olan şirketleri yaşatmaktır. Bu hukuki koruma borçluyu, alacaklıyı ve çalışanı koruma amacı gütmektedir. Konkordato davası açılırken bu süreci yaşamış deneyimli ve profesyonel kişilerden yardım alınması önemlidir. Tarafımızca yılların emeği olan şirketlerin deneyimsiz kişilere teslim edilerek Konkordato Projesinin hazırlanmaması gerektiğidir.

Konkordato Süreç Yönetimi Proje hazırlama aşamasında öne çıkmaktadır.  Açılacak olan dava Konkordato projesi üzerinden devam etmektedir. Bu yüzden projenin önemi ortaya çıkmaktadır. Konkordato Danışmanlığı bu aşamada sizlere yardımcı olacak bir hizmettir.

Konkordato; elinde olmayan sebeplerle mali durumu bozulmuş olan ve borçlarını ödeyip ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen dürüst borçluların korunması ve bu borçluların alacaklıları arasında eşitliğin sağlanması amacıyla kabul edilmiş bir icra ve iflas hukuku kurumudur. Alacaklıların alacağını tahsil edebilmesi için gerekli prosedürleri takip etmesi gerekmektedir.

Konkordato talebine eklenecek belgeler İcra ve İflas Kanununun 286. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.  Yeni düzenlemeye göre eklenecek belgeler şu şekildedir;

1) Konkordato Ön Projesi.

2) Borçlunun Malvarlığını Ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler.

3) Alacaklı Ve Alacak Listesi.

4) Karşılaştırma Tablosu.

5) Makul Güvence Veren Denetim Raporu.

6) Diğer Belgeler.

Açılacak olan konkordato davası veya açılmış olan konkordato davasında mahkemeye ve konkordato komiserine sunulacak mali raporların denetlenmesi, dava dosyasına sunulacak olan konkordato komiser raporuna ve diğer bilirkişi raporlarına karşı teknik beyanda bulunulması ve sürecin başarı ile yönetilmesi için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Sizler ile konkordato projesi müzakere edilip varsa eksikliklerin giderilerek konkordato projesinin revize edilerek, konkordato projesinin tasdikine kadar geçen süreçte deneyimlerimizi paylaşarak süreci birlikte yönetebiliriz.