Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Şirket Kuruluşu

Şirket Kuruluşu, bir sermaye şirketinin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunda belirtilen hususlar çerçevesinde sermayesi, ortakları, faaliyet konuları vb. hususların belirlenerek ve şirket ana sözleşmesinin yazılması suretiyle ticaret sicilinde tescil edilmesi için yapılan iş veya işlemlere denmektedir.

Şirket Kuruluşu

Türkiye’de yaygın olarak faaliyet gösteren şirket türlerini;

Şahıs şirketleri (işletmeleri),

Limited Şirketler,

Anonim Şirketler

Şahıs Şirketi, Limited Şirket ve Anonim Şirket arasında getirdiği sorumluluklar, vergisel avantajlar, kuruluş ve aylık maliyetler gibi konular değişkenlik göstermektedir.

 

Şahıs Şirketi (İşletmesi)

Şahıs şirketi kuruluşunda herhangi bir sermaye şartı bulunmamaktadır. Kuruluş maliyetleri limited şirkete ve anonim şirkete göre daha düşüktür. Şahıs şirketlerini kurmak ve kapatmak için daha az zaman ve emek harcanmakta olup süreç de oldukça kısadır.

Gelir vergisi tarifesi her yıl değişmekte olup, vergi oranları yıllara göre değişkenlik göstermektedir.

 

Limited Şirketler

Limited şirket kurulurken 10.000.-TL sermaye taahhüdü şartı bulunmaktadır ve bu sermayenin şirket kuruluşundan itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Değişen mevzuata göre Limited Şirketi tek ortaklı olarak kurmak mümkündür. Ortak sayısı en fazla 50’ye kadar çıkabilmektedir. Limited şirketin kanunu temsilcileri kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, temsil yetkisi olmayan ortaklar ise kamu borçlarından sermaye payları oranında sorumludur. Ayrıca limited şirketlerde ortakların hisse devri işlemleri anonim şirketlere göre daha karmaşık ve maliyetlidir. Limited şirketler hisse devri için noterden yapılacak resmi devir işlemlerine ve ticaret siciline tescile tabidir.

 

Anonim Şirketler

Anonim şirketlerin kuruluşunda sermaye taahhüdünün en az 50.000.-TL olması ve limited şirket kuruluşundan farklı olarak taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün şirket kuruluşundan önce bankada bloke ettirilmesi gerekmektedir. Ancak şirketiniz tescil edildikten sonra bu blokeyi kaldırabilirsiniz. Limited şirketlerde olduğu gibi anonim şirketlerde de taahhüt edilen sermayenin 24 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Değişen mevzuata göre Anonim Şirketler de tek ortakla kurulabilmekte ve ortak sayısı en fazla 500’e kadar çıkabilmektedir. 500 üzeri ortak ancak anonim şirket halka açık ise olabilmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları şirketin kamu borçlarının tamamından sorumlu iken, yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu borçlarından herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hisse devir işlemleri kişiler arasında yapılabilir. Devir işlemleri için noter işlemleri ve ticaret siciline tescil işlemine gerek olmadığından, hisse devri Limited şirkete göre daha hızlı, kolay ve maliyetsizdir.