Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Ticari Taşınmaz Değerleme

Ticari Taşınmaz Değerleme

Ticari Taşınmaz Değerleme veya Ticari Gayrimenkul Değerleme, Akaryakıt İstasyonu, Otel, Fabrika Değerleme, Fabrika Kira Tespiti, Okul veya Hastane gibi taşınmazların belli bir dönemde yasal prosedürler, mali değerler de dikkate alınarak ve piyasa koşulları değerlendirilerek bağımsız olarak taşınmazın, taşınmaz projesinin veya bir taşınmaza bağlı hak, fayda ve ekonomik getirisinin tespit edilmesi işlemine denir.

Taşınmaz değerlemesi yapılırken güncel imar durumuna göre emsal karşılaştırma ve proje geliştirme yaklaşımları kullanılır. Arsanın fiziki durumu, topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsar. Arazinin topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsamaktadır. İmarlı arsaların değerleme işlemlerinde arazi üzerinde taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin uyguladığı imar planını ve yapılaşma koşullarını, arazinin topografik yapısı, sosyal ve ekonomik çevre yapısı, bölgedeki yatırım kararları ve bölgenin gelişim yönünün belirlenmesi imar planının getirdiği yapılaşma koşulları ile en verimli nasıl kullanılabileceğine yönelik tüm araştırmaların yapılması işlemi proje geliştirme hizmetinin kapsamına girmektedir.

Ticari Taşınmaz Değerleme, ülkemizdeki mevzuatlar ışığında her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, uzman incelemesi ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.

Gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti veren SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (eksper) taşınmazın bulunduğu bölgede ve taşınmazın yer aldığı ana taşınmazda incelemeler yapar. Taşınmazın değerleme tarihinde güncel tapu kayıtları, kat irtifak projesi var ise bağlı olduğu Tapu Müdürlüğünde incelendikten sonra ilgili belediye veya ilgili diğer resmî kurumlarda taşınmaz için düzenlenmiş tüm resmi evraklar temin edilir.

Gayrimenkul Değerlemesine ilişkin uluslararası üç temel değerleme yöntemi kullanılmaktadır.

1- Emsal Karşılaştırması : Değerlemesi yapılacak taşınmaz değerinin serbest piyasada işlem gören diğer benzer taşınmazlar ile kıyaslanmasına denmektedir.

2- Maliyet Yaklaşımı: Piyasadaki bir alıcının değerlemesi yapılan taşınmaza ödeyeceği tutarın, benzer bir varlığın ister satın alma ister yeniden yapım yoluyla olsun maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yıpranmışlığı ve modern olma durumları da göz önünde bulundurularak bu değerleme günündeki maliyetinden yıpranma payı maliyeti düşülerek değere ulaşılmaktadır.

3- Gelir Yaklaşımı: Bu değerleme türünde ise gayrimenkulün değeri, taşınmaz tarafından sağlanan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine uyarlanması yoluyla yapılan tespit türüdür.

Ticari taşınmazlara örnek vermek gerekirse, oteller, hastaneler ve akaryakıt istasyonları olarak gösterilebilir. Bu taşınmazlar için özel değerleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Değer tespiti için tarafımızdan özel Gayrimenkul Değerleme Raporu alabilirsiniz.