Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Bağımsız Denetim Hizmetleri (Kayik Dâhil)

Bağımsız Denetim Hizmetleri (Kayik Dâhil)

Bağımsız denetim, tebliğde belirlenen kriterleri sağlayan şirketlerin, bir takvim yılına ait mali tablolarını veya diğer diğer finansal bilgileri oluşturan muhasebe verilerinin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) ve diğer denetim (BOBİ FRS) kriterlerine göre de uygun olup olmadığının, mali verilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının çeşitli yöntemler kullanılarak ortaya çıkartılan denetim kanıtları ile değerlendirilip denetçinin bağımsız görüşünü aktardığı rapora denmektedir.

Denetim işletme içi ve işletme dışı olmak üzere ikiye ayrılır. Bağımsız denetimin ve Bağımsız Denetim Hizmetleri amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda sorumlu denetçilerin görüş bildirmesini sağlar.

Neden bağımsız denetim?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir, bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.

Bağımsız denetimden fayda sağlayacak kişi veya kuruluşlar ise aşağıdaki gibidir.

 • Şirket Yönetimi
 • Hissedarlar / Ortaklar
 • Şirket Çalışanları
 • Bankalar
 • Kredi Verenler
 • Yatırımcılar
 • Düzenleyici Kurum ve Kuruluşlar (BDDK, SPK)

Bağımsız Denetim Hizmetleri (Kayik Dâhil), Bağımsız denetimin faydaları nelerdir?

 • Bağımsız denetimin hem denetlenen firmaya hem de kamuya ve devlete yararları mevcuttur.
 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Şirketi yönetimine mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Kamuoyu ile paylaşılan Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • KGK’dan yetki almış bağımsız denetim şirketlerinin denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların hakları daha iyi korunmuş olur.