Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Mali Müşavir

Mali Müşavir, serbest meslek erbabı bir profesyoneldir ve şahıs şirketleri ile sermaye şirketlerinin Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca iş ve işlemlerini yürüterek, bu şirketlerin devletle olan mali ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olan bir uzman olarak tanımlanır. Mali Müşavirler, şirketlerin finansal kayıtlarını düzenler, vergi beyannamelerini hazırlar, muhasebe işlemlerini yönetir, ve diğer iş süreçlerinde danışmanlık sağlarlar. Mali Müşavirler, şirketlerin mali durumlarını izler ve yasal gerekliliklere uygun şekilde raporlama yapmalarını sağlarlar. Ayrıca, bu profesyoneller genellikle müşterilerine mali planlama ve vergi optimizasyonu konularında da yardımcı olurlar. Dolayısıyla, Mali Müşavirler, şirketlerin mali konularda doğru ve uygun şekilde hareket etmelerine yardımcı olan önemli bir profesyonel gruptur.

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Çalışma hayatında firmalar, küresel kriz ve olumsuzlukların büyük etkiler gösterdiği faaliyet alanlarında, iş hayatının artış gösteren rekabet ortamı, pandemi ve sürekli güncellenen yasal mevzuat sebebi ile mali işler sürecini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmek zorunda kalmaktadır. Açıklanan sebeplerle şirketler, önemli olan mali işlerin yükümlülüğünü, muhasebe ve müşavirlik hizmeti veren, işinde uzman ve profesyonel mali müşavirlere teslim ederek, iş büyütme fırsatlarını tespit edebilmekte, şirketi rakiplerinden daha üstün tutmanın yollarını bularak, reform ve karlılık gibi hedeflerine daha çabuk erişebilmektedir.

Mahkemelerde yapmış olduğumuz bilirkişilik görevleri ile elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeleri de müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aktarmaktayız.

 • Muhasebe kayıtlarının VUK hükümlerine veya talebe göre uluslararası raporlama standartlarına (IFRS) uygun şekilde tutulması,
 • Şahıs Şirketi veya Sermaye Şirketi Kurmak
 • KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve BA-BS bildiriminin düzenlenmesi ve imzalanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili belge, bordro, puantaj ve e-bildirgelerin düzenlenmesi,
 • Şirketin tüm mali tablolarının düzenlenmesi,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kurul, Risk Yönetimi ve mali konularda danışmanlık verilmesi,
 • Aylık istenilen dilde uluslararası raporlama yapılması,
 • Gerektiği hallerde şirketin muhasebe sisteminin kurulmasının sağlanması,
 • Talep edildiğinde ve gerektiğinde belgelerin, yazılı görüşlerin ve kanun metinlerinin istenen dillere tercümesi,
 • Sermaye şirketlerinde sermaye artış raporu, karın sermayeye ilave edilmesi raporunun hazırlanması.
 • Muhasebe uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak.