Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konkordato

Konkordato

Konkordato, finansal sıkıntı içinde olan bir işletmenin, şirketin veya bireyin, borçlarını yeniden yapılandırmak veya azaltmak amacıyla alacaklıları ile mahkeme gözetiminde anlaşmaya varma sürecidir. Bu finansal kriz anlarında, konkordato bir tür kurtuluş umudu sunar. İşletmeler, iflasın getirdiği olumsuz sonuçlardan kaçınmak ve yeniden ayağa kalkabilmek için mahkeme aracılığı ile konkordato yoluna başvururlar.

Konkordato süreci, özellikle alacaklıların haklarını korurken, borçlu tarafın finansal sıkıntılarına çözüm sunma amacını taşır. Bu süreç, işletmenin finansal sağlığını yeniden kazanmasına yardımcı olurken aynı zamanda işletme sahibine ve alacaklılara da bir çıkış yolu sunar.

Konkordato, hem işletmelere hem de bireylere uygun çözümler sunabilen esnek bir mekanizmadır. İşletmeler için iflasın yol açtığı itibar kaybı ve mali sorumluluklardan kaçınma imkanı sunarken, şirketleri veya bireyler için aşırı borç yükünden kurtulma fırsatı sunar.

Ancak, konkordato başvurusu yapmak karmaşık bir süreç olabilir ve mevzuata uygun olması önemlidir. Bu nedenle, konkordato başvurusu yapmayı düşünenlerin iyi bir mali ve hukuki danışmanlık alması önemlidir.

Sonuç olarak, konkordato, finansal sıkıntı içinde olan bireyler ve işletmeler için umut ve yeniden başlama fırsatı sunar. Bu süreç, finansal dengenin sağlanması ve gelecekteki başarı için önemli bir adım olabilir.

Konkordato Nedir ? Konkordato Ne Demek ?

Konkordato Nedir? Konkordato, özellikle finansal sıkıntı içinde bulunan veya nakit akışı bozulacak olan işletmeler veya bireyler için borçlarını yeniden yapılandırma veya ödemelerini erteletme amacıyla alacaklıları ile bir anlaşma sağlama sürecidir. Konkordato, özellikle iflasın getirdiği olumsuz sonuçları önlemek ve mali krizden kurtulmak isteyen kişiler veya işletmeler için bir alternatif olarak kullanılır.

Konkordato süreci, işletmenin veya bireyin finansal yükünü hafifletmek veya borçları daha yönetilebilir bir şekilde ödemek amacıyla alacaklılarla yapılan anlaşmayı ifade eder. Bu anlaşmalar, borçların bir kısmının affedilmesini, geri ödemelerin süresinin uzatılmasını veya ödeme planlarının yeniden düzenlenmesini içerebilir. Konkordato, borçlu tarafın mali durumunu iyileştirmesi ve iflastan kaçınması için bir yol sağlayabilir.

Konkordato, çeşitli nedenlerle finansal zorluklar yaşayan işletmeler için kullanılabilir. Bu nedenler arasında ekonomik durgunluklar, beklenmedik mali zorluklar veya nakit akış sorunları bulunabilir. Konkordato başvuruları mahkemeler tarafından incelenir ve onaylanabilir. Başvurunun onaylanması, borçlu tarafın konkordato şartlarına uygun olarak borçlarını yeniden yapılandırmasına izin verir.

Konkordato, hem işletmelere hem de bireylere finansal sıkıntıları aşma fırsatı sunar, ancak süreç karmaşık olabilir ve mali rehberlik gerekebilir.

Konkordatoya Nasıl Başvurulur

Boçlu tarafından hazırlanan proje, bağımsız denetim raporu ve ilgili tebliğde belirtilen evraklar ile birlikte borçunun ticari ikametgahının bulunduğu yerdeli Asliye Ticaret Mahkemesine bir dilekçe ile konkordato talebinde bulunabilirler.

Konkordato Projesi

Konkordato projesi, bir şirketin iflasın eşiğine gelmiş veya ödeme güçlüğü çektiği bir durumda, borçlarını yapılandırmak ve iflasın önlenmesi veya yönetimi için bir plan hazırlama sürecini ifade eder. Konkordato, borçların ödenme koşullarının veya vadesinin değiştirilmesini içerebileceği gibi, borçların bir kısmının silinmesi veya uzun vadeli taksitlerle ödenmesi gibi düzenlemeleri de içerebilir.

Konkordato projesi, bir işletmenin, şirketlerin veya bireyin finansal sıkıntılarına çözüm sağlamak amacıyla alacaklıları ile müzakere edilen ve sunulan bir planı ifade eder. Bu plan, konkordato başvurusu yapmak isteyen borçlu tarafından alacaklılarına sunulan bir öneridir. Konkordato projesi, borçlu tarafın borçlarını yeniden yapılandırma, ödeme koşullarını değiştirme veya borçları azaltma amacını taşır.

Konkordato, bir şirketin finansal kriz veya iflas durumunda mahkemeye başvurarak, borçlarını yapılandırma veya azaltma sürecini başlattığı hukuki bir anlaşmadır. Bu süreçte, şirket borçlarını yeniden düzenleyerek sürdürülebilir bir mali yapı oluşturmayı hedefler. Konkordato, hem şirketin hem de alacaklıların çıkarlarını korumayı amaçlayan bir finansal denge ve yeniden yapılanma yoludur.

Konkordato projesinin içeriği, borçlu tarafın finansal durumuna, borçların türüne ve miktarına, alacaklıların sayısına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu projede aşağıdaki unsurlar genellikle yer alır:

  • Borçların Yeniden Yapılandırılması: Konkordato projesi, borçların ne şekilde yeniden yapılandırılacağını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu, ödeme planlarının ne kadar süreyle ve hangi koşullarda uygulanacağını içerebilir.
  • Alacaklıların Tavizleri: Projede, alacaklıların hangi tür tavizlere hazır oldukları belirtilir. Bu tavizler borçların bir kısmının silinmesi, faiz oranlarının düşürülmesi veya ödeme sürelerinin uzatılması gibi şeyleri içerebilir.
  • Varlıkların ve Kaynakların Sunumu: Konkordato projesi, borçlu tarafın varlıklarını ve kaynaklarını nasıl kullanmayı planladığını da açıklar. Bu, varlıkların satılması, gelirin nereden geleceği ve mevcut kaynakların nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler içerebilir.
  • Hukuki Koruma ve Mahkeme Süreci: Projede, konkordato sürecinin hukuki yönleri, başvurunun mahkemeye sunulması ve yasal düzenlemelere uygunluk gibi konular ele alınır.
  • Alacaklıların Onayı: Konkordato projesi, alacaklıların bu planı kabul etmeleri için gereken süreçleri de içerir. Alacaklıların onayı, konkordato planının yürürlüğe girebilmesi için kritik bir adımdır.
  • Sonuç ve Sonraki Adımlar: Proje, konkordato planının kabul edilmesi veya reddedilmesi durumlarında nelerin olacağını açıklar. Kabul edilmesi durumunda, borçlu tarafın konkordato şartlarına uygun olarak hareket etmesi beklenir.
 

Konkordato projesi, finansal zorluklarla başa çıkmak isteyen işletmeler veya bireyler için önemli bir adımdır. Ancak, bu süreç karmaşık olabilir ve mali rehberlik gerektirebilir. 

Konkordato başvurusu için tarafımızla iletişime geçip
detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz örnek dosyayı izlemek için lütfen tıklayınız.

Daha önce hizmet verdiğimiz firmaları görmek için tıklayanız.

 

Yürürlüğe giren tebliğde belirtilen konkordato ön projesi ve makul güvence raporun ve diğer evrakların hazırlanması ile ticari ikametgahın bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesine bir dava dilekçesi ile başvurularak konkordato talebinde bulunulur.

Konkordato, finansal sıkıntılar yaşayan bir işletme veya bireyin borçlarını yeniden yapılandırma, ödemeleri erteletme veya alacaklılarla uzlaşma amacıyla yasal bir süreç başlatma yoludur. Konkordato hakkında daha fazla bilgi ve nasıl ilan edileceği konusunda tarafımızdan bilgi alabilirsiniz

Konkordato Projesi ile bildirilen tüm çekler için yazılamaz şerhi tüm bankalara gönderilir. Geçici Mühlet alındığı tarihten andan itibaren tüm çekler yazılmaz ve ödenmez. Ödenmeyen şetler için de hapis cezası olamaz.

Konkordato dürüst borçluların üzerinde haciz baskısı olmadan ticaretlerini sürdürmeye, ödeyemeyecek hale gelme durumunda karşılıksız çekler için hapis cezası ile karşı karşıya gelmeden önce başvurulan bir yöntemdir.

Evet konkordatoya tekrar müracaat edilebilir ve yasal bir engel söz konusu değildir.