Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Kira Tespit Davaları

Kira Tespit Davası

Kira tespit davası taşınmazda 5 yıl önce yapılmış olan kira kontratının güncel şartları yitirmesi nedeni ile piyasa rayiç değerinden oldukça düşük tutarda kalan kiranın, günümüz değerlerine göre mevcut piyasa şartları ile rayiç değerinin tekrardan belirlenmesi işlemine denir.

Son günlerde sıklıkla duyulan Kira Tespit Davaları sözleşmede aksine bir hüküm yok ise 5. Yılın sonunda kira rayicinin tekrar tespiti için açılmaktadır. Kira uyarlama davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Kira uyarlaması için bir dilekçe ile mahkemeye müracaat edilir. Mahkeme gerekli gördüğü yazışmaları yapar ve dosya oluşur. İlgili Mahkeme duruşma sırasında keşif yapılmasına karar verir. Mahkeme dava konusu taşınmaza yakın taşınmazlara ait kira sözleşmelerini dosyaya girmesi için taraflara sürede verebilir. Ayrıca emsal olarak sunulan kira kontratları veya emsal olacak başka taşınmazlar da varsa bu taşınmazlarda da keşif yapılmalıdır.

Keşifte ise İnşaat Mühendisi veya SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı ile Kadastro Memuru görev alır. Bilirkişiler gerekli notları alır ve raporlarını düzenleyerek Mahkemeye sunarlar. Aksi bir durum yok ise (itiraz vb.) mahkeme kararını açıklar ve yeni kira bedeli belli olur. Sulh Hukuk Mahkemesi Yüksek Mahkeme uygulamalarına göre “hak ve nesafet” ilkesi gereğince karar almalıdır. Mahkeme eski kiracı olması gibi durumları da göz önünde bulundurarak hak ve nesafet indirimi yapar.

Tespit davalarının çoğunluğu kiranın güncel değerinin çok altında kalmasından dolayı acıkmaktadır.

Beş yıldan uzun süreli veya beş yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde mahkeme karar verirken TÜFE oranıyla sınırlı kalmaksızın yeni kira bedelini aldırılan Bilirkişi Raporu ile belirler. Eğer kira tespit davasında kira bedelinin düşük kaldığını düşünüyorsanız uzman görüşüne başvurabilirsiniz.

Kira artış oranına 11.06.2022 – 01.07.2023 tarihlerinde % 25’i geçmeyecek şekilde sınırlama getirilmiştir. Bu uygulama (22.06.2023 itibariyle) 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmıştır. Yani bu uygulama 30.06.2024 tarihine kadar geçerlidir. Yasal düzenleme ile getirilen % 25 artış oranı sadece konutları kapsamaktadır. Ayrıca 01.09.2023 tarihinden itibaren kira davaları için arabuluculuk şartı getirilmiştir. 01.09.2023 tarihinden sonra dava açma şartı olarak önce arabulucuya gidilecek olup anlaşılama durumunda dava açılabilecektir.

Tarafımızdan davacı veya davalı konumda olduğunuz davalar için özel bilirkişi raporu alabilirsiniz.