Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konkordato Projesinin Hazırlanması

Konkordato Projesi

Konkordato Projesi, Şirketin ara döneme ait kaydi ve rayiç mali tabloların analizlerinin yapıldığı, şirketin borçlarını nasıl ve ne şekilde ödeyeceğinin sınırlarının belirlendiği, finansal kaynağı nasıl bulacağını, muhtemel iflas durumunda alacaklıların ne kadar alacağını tahsil edebileceğini gösteren ve şirketin bu süreci nasıl atlatacağını açıklayan projeye denir.

Konkordato; elinde olmayan bir takım sebeplerle mali durumu bozulmuş olan ve borçlarını ödeyip (özellikle şirketler açısından) ticari faaliyetlerini devam ettirmek isteyen ödeme yapısı bozulmuş olan dürüst borçluların korunması ve bu borçluların alacaklıları arasında eşitliğin sağlanması amacıyla kabul edilmiş bir icra ve iflas  kurumudur.

Konkordato Projesinin Hazırlanması ile başlayan süreçte borcunu ödemek isteyen fakat ekonomik olarak sarsılmış durumda bulunan iyiniyetli olan borçluyu hukuki koruma altına alan hukuki bir imkandır.

Her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, alacaklı olduğu borçlu hakkında ilgili ticaret mahkemesinden konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir (İİK md. 285). Bunun yanı sıra, iflas ertelemede olduğu gibi sadece sermaye şirketleri ile kooperatifler değil; şahıs firmaları, kooperatifler, dernekler, vakıflar ve şahıslar da konkordato talebinde hazırlanan Konkordato Ön Projesi ile başvurabilir.

Konkordato Türleri;

Konkordatoyu üç kategoride sınıflandırabilinir.

Yapılış tarzına göre konkordato, yapılış zamanına göre konkordato ve yapılış amacına göre konkordato şeklinde tasnif edilebilmektedir.

1-) Vade Konkordatosu

2-) Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu,

3-) Karma Konkordato

Konkordatonun Aşamaları

15.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenen konkordatoya ilişkin süreçler kısaca aşağıdaki gibidir.

  1. Konkordato Talebi
  2. Geçici Mühlet Kararı
  3. Kesin Mühlet Kararı
  4. Alacaklılar Toplantısı
  5. Konkordato Tasdiki ve İlanı
  6. Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları
  7. Konkordatonun Feshi

2018 yılında revize edilen konkordato müessesesi hem borcunu vadesinde ödeyemeyen hem de vadesinde ödeyememe ihtimali bulunanlar açısından hem de alacaklılar açısından, sağlıklı bir ortamda borcun ödenebilecek şekilde yeniden yapılandırılması ve borçlunun iflas etmeden borcundan kurtulması, alacaklıların ise borçlunun iflasına göre çok daha fazla miktarda alacaklarına kavuşmasını sağlayan bir müessesedir.

Konkordatoda, yürürlülükten kaldırılan iflas ertelemede olduğu gibi borca batık olma yani sermayesinin 2/3’ün kaybetme durumu yoktur. Konkordato borçlarını vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan şirket ve şahısların, önceden yani borç ödeyemez duruma gelmeden, konkordato talep etmek kendileri veya şirketleri açısından en sağlıklı yol olacaktır.

Tarafımızca bir çok firmaya Konkordato Danışmanlığı yaparak şirketlerin dava açma sürecinde profesyonel hizmet verilmiştir. Bir çok sektöre hizmet verilmiş olup ve halen de verilmektedir. Bu süreci danışmanlığını yaptığımız şirketler ile birlikte yöneterek bir çok değişik sektörden firmanın Konkordato Projesi tasdik olmuş ve bu süreci başarı ile atlatmışlardır.

Hangi şirketlere veya sektörlere hizmet verdiğimiz ve konkordato ile ilgili diğer tüm sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

Hazırlamış olduğumuz örnek dosyayı izlemek için lütfen tıklayınız.