Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konut Değerleme

Konut Değerleme

Konut Değerleme, herhangi bir konutun piyasa değerinin, binanın yaşı, binanın konumu, çevresel ve fiziki faktörler göz önüne alınarak yapılan piyasa rayiç değerinin belirlenmesi işlemine konut değerlemesi denir

Gayrimenkul değerleme ve danışmanlık hizmeti veren SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (eksper) taşınmazın bulunduğu bölgede ve taşınmazın yer aldığı ana taşınmazda incelemeler yapar. Taşınmazın değerleme tarihinde güncel tapu kayıtları, kat irtifak projesi var ise bağlı olduğu Tapu Müdürlüğünde incelendikten sonra ilgili belediye veya ilgili diğer resmî kurumlarda taşınmaz için düzenlenmiş tüm resmi evraklar temin edilir.

Gerekli belgeler ve incelemeler tamamlandıktan sonra taşınmazın bulunduğu bölgede ve resmî kurumlarda yapılan çalışmalar gayrimenkul değerleme esaslarına bağlı kalmak şartıyla değerleme raporunda belirtilir.
Gayrimenkul değerleme raporu hazırlanırken bağımsız, tarafsız, objektif, şeffaflık, dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak sade ve anlaşılır rapor formatı tercih edilir.

Gayrimenkul (Taşınmaz) Değerleme Yaklaşımları Nelerdir?

Gayrimenkul Değerlemesine ilişkin uluslararası üç temel değerleme yöntemi kullanılmaktadır.

1- Pazar Yaklaşımı (Emsal Karşılaştırma Yöntemi): Bir gayrimenkulün değerinin piyasada işlem gören benzer taşınmazlar ile kıyaslanarak belirlenmesidir.

2- Maliyet Yaklaşımı: Bu yaklaşım piyasadaki bir alıcının değerlemesi yapılan taşınmaza ödeyeceği fiyatın, eşdeğer bir varlığın ister satın alma ister yapım yoluyla olsun maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yıpranmışlığı ve demodeliği göz önünde bulundurularak bu maliyetten yıpranma payı maliyeti düşülerek değere ulaşılmaktadır.

3- Gelir Yaklaşımı: Bu yaklaşımda taşınmazın değeri, taşınmaz tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

 

Değer tespiti için tarafımızdan özel Gayrimenkul Değerleme Raporu alabilirsiniz.