Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

SPK Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme

Gayrimenkul Değerleme Raporu, ülkemizdeki mevzuatlar çerçevesinde gerçek veya şirketlere ait taşınmazların, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, uluslararası değerleme yöntemleri ve etik kurallar çerçevesinde, o an ki serbest piyasa rayiç değerleri ile takdir edilmesi işlemine denmektedir.

Gayrimenkul değerlemeyi kimler yapabilir?

  • Gayrimenkul değerlemeyi, SPK listesinde yer alan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri ve yine gayrimenkul değerleme lisansına sahip uzmanlar yapar.
  • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları her türlü gayrimenkulün (bina, konut, arsa, arazi, iş yeri, ticari vb.) satış, yatırım, kredi ve ipotek işlemleri için değerini tespit eder ve raporlar.
  • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tamamen bağımsızdırlar.

 

Gayrimenkul (Taşınmaz) Değerleme Yaklaşımları Nelerdir?

Gayrimenkul Değerlemesine ilişkin uluslararası üç temel değerleme yöntemi kullanılmaktadır.

1- Emsal Karşılaştırması : Değerlemesi yapılacak taşınmaz değerinin serbest piyasada işlem gören diğer benzer taşınmazlar ile kıyaslanmasına denmektedir.

2- Maliyet Yaklaşımı: Piyasadaki bir alıcının değerlemesi yapılan taşınmaza ödeyeceği tutarın, benzer bir varlığın ister satın alma ister yeniden yapım yoluyla olsun maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanır. Değerlemesi yapılan taşınmazın yıpranmışlığı ve modern olma durumları da göz önünde bulundurularak bu değerleme günündeki maliyetinden yıpranma payı maliyeti düşülerek değere ulaşılmaktadır.

3- Gelir Yaklaşımı: Bu değerleme türünde ise gayrimenkulün değeri, taşınmaz tarafından sağlanan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine uyarlanması yoluyla yapılan tespit türüdür.

Ticari Taşınmaz Değerleme, ülkemizdeki mevzuatlar ışığında her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, uzman incelemesi ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.

Gayrimenkul değerleme raporu ve danışmanlık hizmeti veren SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (eksper) taşınmazın bulunduğu bölgede ve taşınmazın yer aldığı ana taşınmazda incelemeler yapar. Taşınmazın değerleme tarihinde güncel tapu kayıtları, kat irtifak projesi var ise bağlı olduğu Tapu Müdürlüğünde incelendikten sonra ilgili belediye veya ilgili diğer resmî kurumlarda taşınmaz için düzenlenmiş tüm resmi evraklar temin edilir.

Gayrimenkul Değerleme; Vergi Dairesince ve Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan hacizlerin taşınmaz veya taşınmazlar üzerindeki şerhlerin kaldırılması için de yapılmaktadır.

Değer tespiti için tarafımızdan özel Gayrimenkul Değerleme Raporu alabilirsiniz.