Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konkordato Tekrar Alınabilir mi?

Konkordato Tekrar Alınabilir mi?

Konkordato tekrar ilan edilebir mi ? Öncelikle Konkordato borcunu vadesinde ödeyemeyecek olan iyi niyetli borçlunun alacaklıları ile görüşüp mahkeme huzurunda ve konkordato komiseri gözetiminde ödenmesine denir.

Konkordato 3+2 aylık geçici mühlet aşamasından sonra borcunu yapılandırabileceğine mahkeme ve komiser tarafından kanaat getirildiğinde 1 yıllık kesin mühlet verilir. Kesin mühlet 12+6 ay olabilir. Bazı olağan üstü durumlarda ise 18+6 ay da uzatılabilir. Son 6 aylık uzama uygulamada pek sıklıkla karşılaşılabilen bir husus değildir.

Kesin mühlet sonunda konkordato komiseri alacaklıların yüzde kaçının konkordato projesinde teklif edilen borçtan kısmi feragatleri, vadeleri ve ödeme planını kabul ettiğine dair görüşünü içeren raporu ilgili Mahkemeye sunar. Kanunda belirtilen nisap gerçekleştiği takdirde konkordato projesi tasdik edilir.

Konkordato

Konkordato, nakit döngüsü bozulan veya iflas etmek üzere olanbir şirketin, borçlarını ödeyememe durumunda mahkemeden yardım istemesi ve borçlarını yeniden yapılandırmayı amaçlayan hukuki bir süreçtir. Konkordato, iflasın önlenmesi veya borçların daha düzenli bir şekilde ödenmesi için bir araç olarak kullanılır. Türkiye’de konkordato, 2004 tarihli İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Konkordato sürecinde, şirketin borçları ve ödeme planı gözden geçirilir ve alacaklılarla yapılan anlaşmalar sonucunda borçlar belirli bir süre içinde yeniden yapılandırılabilir. Konkordato, iflasın önlenmesi veya daha iyi bir mali durumda olan şirketlerin finansal dengeyi yeniden kurmalarına yardımcı olabilir.

Konkordato başvurusu, mahkeme tarafından incelenir ve onaylanması durumunda şirketin belirli şartlara uyması gerekebilir. Bu şartlar, borçların ne kadarının ödeneceği, ödeme süreleri ve diğer detayları içerebilir. Konkordato, şirketin iflas etmeden faaliyetlerini sürdürmesine ve borçlarını daha sürdürülebilir bir şekilde ödemesine yardımcı olabilir.

Ancak, konkordato süreci her zaman başarılı olmayabilir, ve bazen şirket iflas etmek zorunda kalabilir. Konkordato başvurusu yapmadan önce, bir şirketin finansal durumu ve geleceği dikkatlice değerlendirilmelidir.

Konkordato Nasıl İlan Edilir ?

Alacaklı veya borçlu tarafından nasıl zor duruma düştüğünü anlatır ve bu durumdan kurtulma planını içeren bir projeyi dilekçelerine ekleyerek bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine, eğer Ticaret Mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesine kanunda belirtilen ek belgeler ile müracaat eder.

Dava dilekçesi ekinde kanunda belirtilen evraklar eksiksiz bir şekilde tanzim edilir ve eklenirse ilgili Mahkeme derhal tedbir kararını kapsayan Geçici Mühleti derhal verir. Bu geçici mühlet kararı 3 aydan az olamaz. Geçici Mühlet ile birlikte evvelce başlamış takiplerin durmasına, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmamasına, çeklere “karşılıksızdır” kaşesi yerine,”konkordato tedbir şerhi” kaydının düşülmesini ve diğer bir çok husussu kapsar nitelikte kararı verir.

Konkordato Projesi

Konkordato Projesi, bir şirketin iflas etme ihtimali ile karşı karşıya kaldığı durumlarda, şirketin iflası yerine borçlarını yeniden yapılandırmayı ve ödeme planlarını belirlemeyi amaçlayan yol haritasıdır. Bu proje, Türkiye’de konkordato sürecinin bir parçasıdır ve İcra ve İflas Kanunu’na göre düzenlenir.

Konkordato Projesi, şirketin finansal durumu, varlıkları, borçları, gelirleri ve giderleri gibi detayları içerir. Proje, şirketin alacaklılarına sunulur ve bu alacaklılarla borçların yeniden yapılandırılmasını ve ödeme planının nasıl olacağını belirlemek için müzakereler yapılır.

Konkordato Projesi aşağıdaki ana unsurları içerebilir:

  1. Varlıkların ve Borçların Değerlendirmesi: Proje, şirketin tüm varlıklarını ve borçlarını ayrıntılı bir şekilde belirtir. Bu, şirketin finansal durumunun net bir resmini çizer.
  2. Ödeme Planı: Proje, alacaklılara sunulan ödeme planını içerir. Bu plan, borçların ne kadarının ve ne zaman ödeneceğini belirler.
  3. Alacaklılara Teklifler: Proje, alacaklılara yapılan önerileri ve borçların hangi şartlarda yeniden yapılandırılacağını açıklar.
  4. Finansal Rasyolar ve Tahminler: Proje, şirketin gelecekteki finansal durumunu değerlendiren rasyolar ve tahminler içerebilir.
  5. İşletme Stratejisi: Proje, şirketin işletme stratejisini ve gelecekte nasıl büyümeyi planladığını açıklayabilir.
  6. Vekil Tayini: Proje, şirketin konkordato sürecini yürüten vekilin kim veya kimler olduğunu ve yetkilerini belirler.

Konkordato Projesi, şirketin alacaklılarının onayına sunulur ve alacaklıların çoğunluğunun kabul etmesi gerekebilir. Proje onaylandığında, konkordato süreci resmi olarak başlar ve şirket borçlarını yeniden yapılandırmaya başlar.

Konkordato projesinde alacaklılar alacaklılarından ne kadar feragat edeceğini ve kaç taksitte veya vadede ödeyeceğini gösteren bir kısım bulunmaktadır. Mahkemenin tasdik ettiği husus burada belirtilen kısımlar ile ilgilidir.

Konkordato projesinin tasdiki ile projede belirtilen ödeme planına bağlı kalınaraktan vade dâhilinde ödemeler yapılır. Ödemeler mahkemenin atayacağı bir kayyım gözetiminde ve bilgisi dâhilinde gerçekleşir. Kayyım mahkemeye belirlenen süreler içerisinde ödemelerin yapılıp yapılmadığı hususlarında bilgi verir. Ödemeler yapıldığı takdirde proje devam eder ve ödenmeyen çekler veya borçlar için icra ceza sorumluluğu bulunmaz.

Konkordato Tekrar İlan Edilebilir mi?

Konkordato Tekrar Alınabilir mi? Bazı durumlarda konkordato ilan eden ve konkordato projesi tasdik olan şirketler davadan feragat edebilir veya çeşitli nedenlerden dolayı konkordato davası ret olabilir.

İşte bu hususları yaşayan firmaların tekrar konkordato alabilmesinde hukuken bir engel bulunmamaktadır. Tarafımızca bu hususlar daha önce yaşanmış olup birkaç firmaya tekrar konkordato ilan edilmiş ve geçici mühlet alınmıştır. İlerleyen süreçler başarı ile tamamlanmıştır.

Konkordato tekrar ilan edilebilir mi ?

Evet konkordato tekrar ilan edilebilir veya konkordato kararı tekrar alınabilir. Bu açıklanan hususlar danışmanlığını yapmış olduğumuz firmalarda yaşanmış ve tekrar konkordato alınmış firmalar mevcuttur.

Tarafımızla yapılacak olan görüşmede tekrar konkordato alan firmalar ile sürecin nasıl yürüdüğüne dair bilgi ve örnekler verilecektir.

Hazırlamış olduğumuz örnek dosyayı izlemek için lütfen tıklayınız.

Daha önce hizmet verdiğimiz firmaları görmek için tıklayanız.

Konkordato ile ilgili detaylı bilgi için makalemize göz atabilirsiniz.

Konkordatoya tekrar başvuru olur mu ?

evet konkordatosu red olan firmalalar konkordatoya tekrar başvurabilirler

Konkordato 2. kez alınabilir mi

evet konkordatosu red olan firmalalar 2. kere konkordatoya başvurabilirler

Konkordato tekrar başvuru olur mu

evet konkordato tekrar başvuru olabilir

Murat Kızılöz

Murat Kızılöz

Muhasebe, Mali Müşavirlik, Muhasebe Denetimi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi alanlarında mesleki hizmetleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunda devam ettirmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Murat Kızılöz
Murat Kızılöz

SMMM Hasan Murat Kızılöz 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olarak mesleğe 2006 yılında kendi ofisinde başlamıştır.

Arama

Ücretsiz Randevu

Randevu talebinde bulunmak için aşağıdaki bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.
Telefon Numaramız

0 530 495 33 93

E-posta Adresimiz

hasanmuratt@gmail.com