Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası

Uzman Mütalaası; Ceza veya hukuk mahkemesine dava açmadan önce, devam etmekte olan savcılık soruşturmasında veya süregelen yargılamada dosyaya sunulan bilirkişi raporundaki eksiklilerin bilirkişi tarafından giderilememesi durumunda davaya yardımcı olmak adına alanında uzman kişiden alınan teknik bir rapora denir.

Uzman Mütalaası veya Uzman görüşü Hukuk muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun 178 – 179 maddeleri “Uzman Görüşü” başlığı ile yeni bir kurumu tanımlamıştır.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67/6. maddesine göre; Cumhuriyet Savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.

HMK’nın 293. maddesinde şöyle tanımlanır:

  1. Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca ilgili Mahkemeden süre istenemez.
  2. Hâkim veya Cumhuriyet Savcısı, talep üzerine veya re’sen, kendisinden rapor alınan alanında uzman olan kişinin davet edilerek Mahkemede dinlenilmesine karar verebilir. Uzman kişinin Mahkemece çağrıldığı duruşmada hâkim veya taraflar gerekli gördükleri soruları sorabilir.
  3. Uzman kişi çağrıldığı duruşmaya geçerli bir özrü olmadan veya geçerli bir mazeretsiz bir şekilde gelmezse, hazırlamış olduğu rapor mahkemece değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Yargı Kararlarına Göre Uzman Mütalaasının Önemi

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 10.11.2016 tarih, 2015/5127 E. ve 2016/4635 K. sayılı kararında, mahkemece yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkan bilirkişi raporu ile taraflardan biri tarafından dosyaya sunulan uzman görüşü arasında çelişkiler bulunması halinde, çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın “yeni bir bilirkişi kuruluna” tevdii edilmesi gerektiğine hükmetmiş ve bunun gerekçesi olarak, uzman görüşü sunan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali oluşabileceğine vurgu yapmıştır.

İlgili Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu ile uzman görüşü mütalaası çelişmesi durumunda var olan çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir. Tarafımızca bu raporlar arasında yer alan çelişkilerin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Bilirkişilerin raporunda uzman görüşünün de değerlendirilip tartışacağı bir rapor alınıp iddia ve savunmalarını da kapsamalıdır.

Tarafımızdan Mali Müşavirlik ve SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme alanlarına giren;

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Kira Uyarlama Davaları, Kira Tespit Davaları, Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Ticaret Mahkemeleri, İtirazın İptali Davaları vb.

İcra Hukuk Mahkemeleri, İstihkak Davaları, Memur Şikayeti Davaları, Kıymet Takdirine İtiraz Davaları, Şirket hissesi değerleme

Asliye Ceza Mahkemeleri kapsamına göre yargılamaların her aşamasında özel bilirkişi raporu, uzman görüşü veya uzman mütalaası talep edilebilirsiniz. Bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.

Vergi Usul Kanuna Muhalefet, Zimmet Davası, Hileli İflas Davası, Görevi Kötüye Kullanma davası için uzman görüşü veya uzman mütalaası hizmetleri verilmektedir.

 

Alanlarında uzman olan deneyimli kişilerden alınan uzman raporunu mahkemeye sunulabilmektedir. Uzman raporu da, Özel Bilirkişi Raporu gibi Mahkemelerdeki tarafların beklentilerine cevap verebilecek ölçüde empatik; tarafların taleplerine cevap verebildiği ölçüde başarılı olunur.

Talep olması dâhilinde tarafımızca, İcra İflas Kanunu, Ticari ve Gayrimenkul ile ilgili davalarda uzman mütalaası hazırlanmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kanununa istinaden daha önce hazırladığımız özel bilirkişi raporları içeriklerini yayınlayamamaktayız. Bilgi almak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.