Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Ticari Davalarda Uzman Görüşü

Ticari Davalarda Uzman Görüşü

Ticari Davalarda Uzman Görüşü / Uzman Mütalaası; açılacak veya açılmış bir dava veya hukuki uyuşmazlıkta, karar aşamasında veya mahkeme hükmü kesinleşmeden önce özel ve teknik bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde alanında uzman kişilere hazırlatılarak dava dosyasına sunulan bilimsel bir rapordur. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre “Uzman Görüşü” adli makamlarca delil olarak kabul edilmektedir.

Uzman Görüşü, dava öncesi ya da dava esnasında, mahkemenin vereceği veya verdiği karar kesinleşmeden önce de davalı ve/ya davacının mevcut iddiasını veya savunmasını teknik açıdan ispat kabiliyetini güçlendirmek amacıyla konusunda bilgili ve tecrübeli uzmanlardan bireysel olarak ya da taraf vekilleri (avukat) aracılığıyla talep ettikleri, yardımcı delil niteliğindeki rapora denmektedir.

Özel Bilirkişi Raporu ve Uzman Mütalaası; Ceza Usul Muhakemesi Kanunu 67.  madde ile ve  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 293 ile düzenlemeye tabi tutulmuştur.

Özel Bilirkişi Raporu veya Uzman Mütalaası nedir ve ne zaman alınır?

H.M.K ve C.M.K’ya göre uzman görüşü alabilmek için taraflara süre verilemez ve yargılama ertelenemez. Yargılamanın her aşamasında Uzman Görüşü alınarak mahkemeye veya savcılıklara delil olarak sunulabilir. Hukuk büroları, avukatlar,  davacılar, davalılar ve şirketler dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra, dava aşamasında bilirkişi raporu alındıktan sonra bile Uzman Görüşü alarak dava dosyasına delil olarak sunabilirler.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 10.11.2016 tarih, 2015/5127 E. ve 2016/4635 K. sayılı kararında, mahkemece yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkan bilirkişi raporu ile taraflardan biri tarafından dosyaya sunulan uzman görüşü arasında çelişkiler bulunması halinde, çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın “yeni bir bilirkişi heyetine” tevdii edilmesi gerektiğine hükmetmiş ve bunun gerekçesi olarak, uzman görüşü sunan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali oluşabileceğine vurgu yapmıştır.

İlgili Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu ile uzman görüşü mütalaası çelişmesi durumunda çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir. Tarafımızca bu çelişkinin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması gerektiği düşünülmektedir. Bilirkişilerin raporunda uzman görüşünün de değerlendirilip tartışacağı bir rapor alınıp iddia ve savunmalarını da kapsamalıdır.

Tarafımızca dava dosyasının bilirkişiye gitmesinden önce özel bir teknik mütalaanın dava dosyasında bulunması önemsenmektedir.

Değer tespiti için tarafımızdan özel Bilirkişi Raporu alabilirsiniz.