Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Arsa ve Arazi Değerleme

Arsa ve Arazi Değerleme

Arsa ve Arazi Değerleme, mevcut bir arsa veya arazinin uluslararası değerleme yöntemleri kullanılarak sahibine getirmesi beklenilen ekonomik getirisi ile mevcut piyasa rayicinin belirlenmesini ifade eden iş ve işlemlerine denir.

Arsa değerlemesi yapılırken güncel imar durumuna göre emsal karşılaştırma ve proje geliştirme yaklaşımları kullanılır. Arsanın fiziki durumu, topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsar. Arazinin topografyası, lokasyon, ulaşım, altyapı, imar ve detaylı yapılaşma koşulları vb. gibi piyasa değerini etkileyen tüm etmenleri kapsamaktadır. İmarlı arsaların değerleme işlemlerinde arazi üzerinde taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin uyguladığı imar planını ve yapılaşma koşullarını, arazinin topografik yapısı, sosyal ve ekonomik çevre yapısı, bölgedeki yatırım kararları ve bölgenin gelişim yönünün belirlenmesi imar planının getirdiği yapılaşma koşulları ile en verimli nasıl kullanılabileceğine yönelik tüm araştırmaların yapılması işlemi proje geliştirme hizmetinin kapsamına girmektedir.

Arsa ve Arazi Değerleme, ülkemizdeki mevzuatlar ışığında her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule ilişkin hak ve faydaların, taşınmazların, uluslararası metodlar kullanılarak etik kurallar çerçevesinde, uzman incelemesi ve değerleme işlerini yapılması, bu tespitlere ilişkin raporlar düzenlenmesidir.

Gayrimenkul değerlemeyi kimler yapabilir?

  • Gayrimenkul değerlemeyi, SPK listesinde yer alan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketleri ve yine gayrimenkul değerleme lisansına sahip uzmanlar yapar.
  • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları her türlü gayrimenkulün (bina, konut, arsa, arazi, iş yeri, ticari vb.) satış, yatırım, kredi ve ipotek işlemleri için değerini tespit eder ve raporlar.
  • Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tamamen bağımsızdırlar.

Davacı veya davalı olduğunuz davalar için özel bilirkişi raporu alabilirsiniz.