Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Ortaklığın Giderilmesi Uzman Görüşü

Ortaklığın Giderilmesi Uzman Görüşü

Ortaklığın giderilmesi uzman görüşü / uzman mütalaası, İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası; hisseli olan arsa veya tarla niteliğindeki taşınmazların, hisse sahipleri tarafından paylaşılamaması üzerine Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak mülkiyetin aynen takisimi veya satış yoluna gidilerek hisseli mülkiletin sonlandırılması işlemine denir.

Ortaklığın giderilmesi davaları, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı bir dava türüdür.

Herkes paydaşlığın giderilmesi davasında dava açma hakkı paydaşlara aittir. Türk Medeni Kanunu 698/I’e göre paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Bu maddeye göre paydaşlığın giderilmesi davası açabilecek kişiler taşınmaz malın paydaşı olan kişilerdir.

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 10.11.2016 tarih, 2015/5127 E. ve 2016/4635 K. sayılı kararında, mahkemece yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkan bilirkişi raporu ile taraflardan biri tarafından dosyaya sunulan uzman görüşü arasında çelişkiler bulunması halinde, çelişkilerin giderilmesi amacıyla dosyanın “yeni bir bilirkişi heyetine” tevdii edilmesi gerektiğine hükmetmiş ve bunun gerekçesi olarak, uzman görüşü sunan tarafın adil yargılanma hakkının ihlali oluşabileceğine vurgu yapmıştır.

İlgili Mahkemece aldırılan bilirkişi raporu ile uzman görüşü mütalaası çelişmesi durumunda çelişkilerin giderilmesi gerekmektedir. Tarafımızca bu çelişkinin giderilmesi için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması gerektiği düşünülmektedir. Bilirkişilerin raporunda uzman görüşünün de değerlendirilip tartışacağı bir rapor alınıp iddia ve savunmalarını da kapsamalıdır.

Tarafımızca dava dosyasının bilirkişiye gitmesinden önce özel bir teknik mütalaanın dava dosyasında bulunması önemsenmektedir.

Değer tespiti için tarafımızdan davacı veya davalı konumda olduğunuz davalar için özel bilirkişi raporu alabilirsiniz.