Destek mi Arıyorsunuz? Ücretsiz Randevu Oluşturun

7/24 Destek Hattı

0 530 495 33 93

Konkordato Davası ve Evraklar Nelerdir ?

Konkordato Davası ve Evraklar Nelerdir ?

Konkordato davası ve evraklar nelerdir ? Davanın açılması için gerekli olan evrakların Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Yönetmeliğinde belirlenen hususlar çerçevesinde bir takım denetim aşamalarından geçirilerek kanunun ön gördüğü şekil şartlarına uyularak tanzim edilmesine denir.

Konkordato davasına hazırlık ve evrakları neler ? Düzenlenen Evraklar Nelerdir ?

Konkordato talebine eklenen belgeler İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde açıklanmıştır.

   

   • Konkordato Ön Projesi

   • Mali Tablolar ve Mal Varlığı Listeleri (Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tablolar)

   • Alacaklı ve Alacaklar Listesi

   • Karşılaştırma Tablosu

   • KGK Makul Güvence Raporu (Kayik dahil bağımsız denetim şirketi)

   • Diğer Belgeler

  Konkordato Ön Projesi

  Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları belirtir. Ödemelerin yapılması için borçlunun taşınır taşınmaz mevcut mallarını satıp satmayacağı açıklanır. Borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağı anlatılmalıdır. Sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi ile açıklanır. (İİK 286/a madde)

  Mali Belgeler ve Mal Varlığı Listeleri

  Borçlunun Malvarlığını Ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler aşağıdaki gibidir.

  Borçlu şirket veya şahıs mali durumunu gösterir tüm belgeleri dava dilekçesi eki ile Ticaret Mahkemesine vermelidirler. Açıklanan bu husus tüm davacılar için geçerlidir. Şirket veya şahıslar tuttukları tüm belgeleri de mahkemeye vermek zorundadırlar.

    

    • Bilanço

    • Gelir Tablosu

    • Nakit Akım Tablosu

    • Kaydi ve Rayiç Bilançolar

    • Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri

    • Borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler

    • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler

    • Tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler

   Alacaklı Ve Alacak Listesi

   Konkordato Projesinde alacaklılarının kimler olduğunu, hangi alacaklıya ne kadar borcu olduğunu ve alacaklıları arasında imtiyazlı alacak olup olmadığını yazacaktır. Borçlu alacaklılara hangi sırada ödeme yapılacağını da yazmalıdır. Örneğin imtiyazlı alacaklılar var ise bunlar ayrıca belirtilmelidir.

   Karşılaştırma Tablosu

   Konkordatonun tasdiki sonucunda alacaklıların eline geçecek miktar ile iflas durumunda alacaklılara düşeceği tahmin edilen miktar arasındaki farktır. Davacının iflas ettiğinde alacaklılara kalacak yani tahsil olabilecek tutarların tahmini değerleri gösteren tablodur. türüdü. Burada dava sonunca Konkordato Projesinde belirtilen alacaklıların zarara uğramayacağını belirtmektedir.

   Makul Güvence Veren Denetim Raporu (KAYİK dahil)

   Burada amaçlanan Konkordato Projesinde belirtilen hususların gerçekleşip geçekleşmeyeceğinin KGK‘da yer alan şirketlere inceletilmesidir. Bu denetim raporu Konkordato Projesi ile Mahkemeye sunulmalıdır.

   Diğer Belgeler

   Borçlu Konkordato Projesinde yer verdiği diğer belgeleri de dava dilekçesine ek yapması gerekmektedir. Örneğin şirket aktifine kayıtlı araçlar var ise ruhsat fotokopileri eklenmelidir. Yine aktifte kayıtlı taşınmazlar da varsa bunlara ait tapu belgeleri sunulmalıdır. Gayrimenkuller için Gayrimenkul Değerleme Uzmanından Değerleme Raporu (eksper) alınmalıdır.

   Hem Mali Müşavir hemde Gayrimenkul Değerleme Uzmanı olmamızdan dolayı bu süreçler tarafımızdan çok hızlı değerlendirilip hazırlanmaktadır.

   Konkordato önemli bir konudur. Firmaların yıllarca emek verip markalaştığı sektöründe borçlarından kurtulurken uzman ve deneyimli çalışma arkadaşlarını seçmelidirler.

   Ekibimiz ve tarafımızca bir çok sektörde yer alan firmaya dava açma aşamasında danışmanlık hizmeti verilip Konkordato Projeleri hazırlanmıştır.

   Açacağınız konkordato davası ile ilgili olarak tarafımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.

   Konkordato Davası Nedir ?

   Ödeme güçlüğüne giren iyi niyetli borçluların, faizsiz bir şekilde borçlarından indirim (tenzilat) yapabilmek veya borçlarını aylık vadeler şeklinde veya yahut aynı anda hem borçlarında tenzilat hem de belirleyeceği vadeler şeklinde anlaşma yolu ile yeniden borç yapılandırılmasıdır.

   Konkordato Ne Kadar Sürer ?

   Eğer evraklarınız tam ise 3 ay geçici mühlet alınır. Geçici mühlet 3+2 toplam 5 aydır. Sonra Kesin Mühlet Verilir ilk 1 yıl için verilmektedir. Sonrasında 6 ay daha kesin mühlet verilir. Olağan dışı durumlar oluştuğunda 6 ay süre ile kesin mühlet verilebilir. ( 1 yıl + 6 ay + 6 ay )

   Konkordato İflas Mı Demek ?

   Sermayenin 2/3’nü kaybetmek şirketin teknik olarak iflası demektedir. Yani Sermayeniz 100 birim ise Özkaynaklarınız 33 birim ve altına düştüğünde şirketiniz iflas etmiş demektedir. Eğer borcunuz yok ise bu durum suç oluşturmayacaktır. Açıklanan bu hususlar yaşanmadan sadece borç ödeme aczine düştüğünüzde konkordato ilan edebilirsiniz.

   Konkordato başvurusu için tarafımızla iletişime geçip detaylı bilgi alabilirsiniz.

   Hazırlamış olduğumuz örnek dosyayı izlemek için lütfen tıklayınız.

   Daha önce hizmet verdiğimiz firmaları görmek için tıklayanız.

   Murat Kızılöz

   Murat Kızılöz

   Muhasebe, Mali Müşavirlik, Muhasebe Denetimi, Muhasebe Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi alanlarında mesleki hizmetleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosunda devam ettirmektedir.

   Murat Kızılöz
   Murat Kızılöz

   SMMM Hasan Murat Kızılöz 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman bölümünden mezun olarak mesleğe 2006 yılında kendi ofisinde başlamıştır.

   Arama

   Ücretsiz Randevu

   Randevu talebinde bulunmak için aşağıdaki bilgilerden bizlere ulaşabilirsiniz.
   Telefon Numaramız

   0 530 495 33 93

   E-posta Adresimiz

   hasanmuratt@gmail.com